Мария: Без екипа си нямаше да бъда това, което съм