Съдебният съвет наказа Петя Крънчева с 15% намаление на заплатата за една година