Медиите ги развеждат, а те се забавляват в планината