Регионалният съвет за развитие на Североизточен район проведе заседание в Шумен