Николета: Заминавам за няколко дни, но няма да разберете с кого и къде съм