Проф. Кръстьо Петков: Времето на консуматорското общество отмина