Проф. Постаджиян: Ускореният пулс може да е сигнал за предсърдно мъждене