Няколкостотин бежанци потеглиха от Белград към границата с Унгария