Британските банки няма да се ползват със специално отношение при преговорите за Brexit