153 са свободните места в яслите във Варна през октомври