Найденова спаси шест мачбола за успешен старт в Хуа Хин