Протеин от безгръбначен организъм може да предпази човешката ДНК от рентгенови лъчи