Сигурността и устойчивостта в страната е златната инвестиция за бъдещето