Какво се случва с героите в сезон 3 на „Спри и се запали“