Запазването на гумите било ключово за успеха на Палмър