Очакваме 10 – 15% ръст на туристите следващата година