ЕС се споразумя с Афганистан за управление на мигрантските потоци