Излезе пътеводителят „Търговище - бисерът на българския Североизток” на проф. Николай Овчаров