Смели акценти в малко пространство – апартамент под 50 кв.м.