С 500 хил. лева оптимизират издаването на удостоверения от и за администрацията