100-годишнината от Първата световна война ще се отбележи с научна конференция в София, Благоевград, Тутракан и Добрич