Британски депутат: Българите не умеят да използват мобилен телефон