Гриша Ганчев към Курьор: Давам ти повече, защото унизи говедата