На един сервитьор му оставили бакшиш на масата, но когато видял какво има на банкнотата … останал шокиран!