Тя имаше само 5 cм свободно пространство. Това, което направи по-късно беше гениално!