Гриша Ганчев към Курьор: Давам ти много пари, защото унизи говедата