Представянето на Кристалина Георгиева пред ООН – много добро или шаблонно?