Възможностите за инвестиции в Шумен ще бъдат представени на предстояща бизнес среща с фирми от Казахстан