Наемателите на паркингите сами определят цените на услугите си