Дешан: Ще се опитаме да вземем трите точки от този ма