Британският паунд удари 31-годишно дъно спрямо американския долар