Човешкият ресурс е основен фактор за икономически растеж, твърди Васил Велев