Манолова: По-голямата част от моите законодателни предложения бяха внесени в НС