Митов ще участва в конференцията за Афганистан в Брюксел