FTSE 100 прескочи 7 хил. пункта за първи път от май 2015 г.