Софарма иска да купи дял от дъщерно на Доверие обединен холдинг