Трент Резнър и Атикъс Рос композират за „Денят на патриотите“