Министри и експерти ще обсъдят перспективите пред родното машиностроене