Внедряването на дигитални технологии в бизнеса носи много потенциални ползи