Бронхиална астма и методи на физиотерапията в лечението