Покойниците да плащат данъци чрез наследниците си?