Производители Има криза в цената на царевицата и ОСП не ни предпазва от нея