Върбанов Минимум 50% от продаваните стоки трябва да са от български производители