Григорианският календар става официален в ислямска страна