Политици, погледнете към Руен: Води се битка за всеки глас, Хюсеин Хафъзов удари в сърцето Дурхан Мустафа в Топчийско