В Габрово: Хората питаха, а институциите отговаряха