На строежа на Ленинградската АЕЦ започна натягането на армираните въжета