АО ОКБ «Гидропресс» завърши изпитанията на приводите СУЗ ШЭМ-3