На конференция ще дискутират адаптирането на НАТО към предизвикателствата пред сигурността