Георгиева изтъкна като основна роля на ООН превенцията на конфликти